top of page
רוב העיר חיפה
N/a

לחיפה משותפת, שוויונית וירוקה

המצע שלנו

כתנועה דמוקרטית, המצע שלנו גובש באופן דמוקרטי ומשתף כך שייצג בצורה השלמה ביותר את כלל האוכלוסייה החיפאית ואת האינטרס הציבורי הרחב. במשך כמה חודשים, התאספנו, חברי וחברות התנועה, למפגשים נושאיים בתחומים השונים כדי לגבש את העקרונות, האינטרסים, הצרכים, הרצונות והחלומות שלנו לגבי העיר שלנו בכל תחום ותחום, בשיתוף אנשי מקצוע, מתכננים עירוניים ומומחים. אנחנו שמחים וגאים על התוצאה שלפניכם ומזמינים אתכם לעיין בו.

אלו עיקריו

נקדם מדיניות עירונית שמחזקת את החיים המשותפים בחיפה. נעודד יצירת תכנים ופעילויות רב-תרבותיות משותפות, נתמוך ונמסד את החינוך המשותף, נקים מעגל עירוני של יוזמות לחיים משותפים, ניצור מסלולים תקציביים יעודיים לפרויקטים משותפים, נקצה תקציבים למלגות מחקר רלוונטיות, נשקיע באירועי תרבות, כנסים ופסטיבלים עירוניים ונדאג להנגשה לשונית של כלל השירותים העירוניים.

2. עיר משותפת

נוביל מדיניות מכלילה שבמרכזה אחריות העירייה לתושביה, והזכות השווה של כולנו לחיים וביטחון. נשקיע תקציבים, תקנים וכוח אדם כדי לשפר את מערך המיגון, נדרוש בניית מקלטים בשכונות, במרכזים המסחריים ובמוסדות החינוך, נחזק ונעצים את אגף המקלטים בעירייה, נייצר מיפוי אינטראקטיבי, זמין ונגיש של כלל המקלטים בעיר, נחוקק חוק עזר עירוני שיכניס את המקלטים המשותפים תחת אחריות העירייה, ונגדיר סטנדרטים מחמירים של מיגון שיאכפו ע"י העירייה.

3. מיגון ומקלטים

נוביל חשיבה אורבנית חדשנית, נקדם עירוב שימושים, נגדיר את אזור שכונות הדר, העיר התחתית, ואדי ניסנאס והמושבה הגרמנית כלב העיר - המרכז האורבני היהודי-ערבי של חיפה, נחדש מרכזים מסחריים שכונתיים, נקדם הליכתיות, גישה לטבע ותחבורה ציבורית מתקדמת, נוביל תכנון והתחדשות עירונית שיתמקדו באיכויות הייחודיות של חיפה, ונקפיד שתהליכי ההתחדשות יכללו מענים סביבתיים.

4. עירוניות

נוביל לשיקום מערך הרווחה העירוני תוך התמקדות בשלוש נקודות מרכזיות: שירות לתושב, הרחבת המענים העירוניים ושיפור שכרן ותנאי עבודתן של עובדות הרווחה. נקדם שקיפות ודיגיטציה, נקים מערך שירות ייעוץ לתושב, נגדיל תקציבים ומספר תקנים עבור עו"ס קהילתיות, נחזק את מעמד עו"ס המשפחה, נקל על זכאות לשירותי רווחה, נתקצב תוכניות עבודה שכונתיות, נבנה מודל "דיור תחילה" שיתן מענה לדרי רחוב, נחזק את השירות הרווחתי עבור הקהילה הגאה, נרחיב את מערך הטיפול העירוני באוכלוסיות קצה, נקים תכנית למאבק באלימות, נשקם את שירותי הפסיכולוגיה הציבורית, ונגדיל את שכרן ותנאי העבודה של העו"ס ומדריכי השדה.

5. רווחה

נבטיח את הזכות של כולנו לבית ולקורת-גג בעזרת התערבות עירונית בשוק הדיור. נרחיב פתרונות דיור חברתיים בעיר: דיור ציבורי, דיור בר-השגה, שכירות ארוכת-טווח ודיור קואופרטיבי, נתנה כל אישור בנייה בהקצאת אחוז מסוים מהדירות עבור פתרונות דיור חברתיים וציבוריים, נעודד הקמת התארגנויות של דיור שיתופי (קואופרטיבי), נגן על תושבים בסכנת פינוי, ונשמיש נכסים נטושים או שאינם בשימוש.

6. דיור

אנחנו מאמינים שתפקיד העירייה להילחם במשבר השכירות. נקים מאגר מידע עירוני בנושא שכירות, נייסד תאגיד עירוני לניהול נכסים להשכרה, ונפעל להקמה וליווי של התאגדות עצמאית של שוכרי-דירות בחיפה.

7. שכירות

נבטיח את הזכות לחינוך נגיש ואיכותי, שאינו תלוי ביכולת הכלכלית של ההורים. נוביל חינוך שוויוני, נגיש ואיכותי לכולם, נחזק את מעמד עובדי החינוך וההוראה, נעלה את שכרם ונשפר את תנאי העסקתם, נעבור למודל של העסקה ישירה של כל עובדי החינוך וההוראה בעיר, נתקצב הכשרת צוותי חינוך נוספים, נבטל את הפערים בין החינוך הערבי והיהודי, נחנך לחיים משותפים, דמוקרטיה וצדק, ונחזק את החינוך הבלתי-פורמלי.

8. חינוך

תחבורה ציבורית היא התשתית לחיים עירוניים בריאים. נתעדף תחבורה ציבורית: יותר קווים, בתדירות גבוהה יותר, עם יותר קישוריות, יותר נתיבי תחבורה ציבוריים ויותר אכיפה. נעמיד את הולכי הרגל בראש סדר העדיפויות, נשפץ את המדרכות, נדאג לתאורה הולמת, נקדם שילוט ברור, נשקיע בהצללת מדרכות, נשדרג את תחנות האוטובוס, נקדם תחבורה ציבורית בשבת תוך התחשבות בכלל הקהילות, נשיב שטחי חניות לידי הציבור, נשפר את השכר והתנאים של נהגי עובדי התחבורה הציבורית, ונדאג לתחבורה מונגשת.

9. תחבורה וניידות

רוב העיר תקדם שוויון וצדק לחברה הערבית-פלסטינית בעיר. נוביל התחדשות עירונית בשכונות הערביות-פלסטיניות, נדאג להרחיב ולהקים שטחים פתוחים ופארקים עירוניים בשכונות הערביות-פלסטיניות, נדאג לקידום מדיניות העסקה שוויונית, נוביל תמיכה ישירה ביוזמות תרבות וביצירה ערבית-פלסטינית בעיר, נקדם השקעה במסגרות חינוך עבור החברה הערבית-פלסטינית בחיפה, נציע מלגות ייעודיות לסטודנטיות וסטודנטים ערבים-פלסטיניים, ונדאג שהעירייה תספק ערבויות עירוניות לבעלי עסקים ויזמים ערבים-פלסטיניים על מנת להקל על הגישה שלהם לאשראי בנקאי.

10. החברה הערבית-פלסטינית

בניגוד לגישה לפיה השוק החופשי צריך לעשות את שלו והעירייה לא צריכה להתערב, נוביל  לקביעת סדרי עדיפויות והשקעת משאבים לטובת פיתוח כלכלי של העיר. נחזק ונפתח מוקדים כלכליים ונעודד צמיחה מכלילה, נייצר מקומות עבודה, נעודד מארג קשרים כלכליים של מחקר ומסחר, נקדם את חיפה כמרכז לאומי של 'כלכלה כחולה', נרחיב את מערך העירייה, נשווה את תנאי העבודה והשכר של עובדי התאגידים העירוניים לאלו של עובדי העירייה, ונקים מרכז פיננסי לפיתוח קהילתי (CDFI).

11. כלכלה

נתחייב לשים את הצרכים והאינטרסים של העסקים הקטנים בראש סדר העדיפויות. נקים מנהלת עסקים קטנים, נקדם קהילות עסקים ברחובות או אזורים מסחריים (BID), ונבטל מרכזים מסחריים המרוחקים ממוקד עירוני.

12. עסקים קטנים

לצד משבר האקלים ההולך ומחריף, עלינו לפעול לטובת הבטחת היערכותה של העיר לשינויי האקלים ולטובת הבטחת סביבה מקיימת, בריאה וראויה לכולנו. נוביל מאבק להבראת מפרץ חיפה ופינוי התעשייה המזהמת, נטיל סנקציות על תעשיות מזהמות, נעודד צריכה מקומית, נקדם אנרגיות מתחדשות, ניזום חינוך סביבתי, ננגיש את הטבע העירוני ונהפוך אתרים כמו נחל הגיבורים ונחל סעדיה לפארקים עירוניים מטופחים, נעודד הפרדת פסולת ומחזור, נקים גינות קהילתיות, נגדיר שמורות טבע עירוניות מוגנות, נשמור על בתי הגידול של חיות הבר, נקדם הצללה של הרחובות ונקים מקלטי חום, נתעדף תוכניות בניה המעודדת ציפוף עירוני וקיימות, נשמור על ואדיות העיר, הנחלים וחופי הרחצה, ונכריז על מצב חירום אקלימי עירוני כדי להבטיח את היערכותה של העיר לשינויי האקלים.

13. סביבה ואקלים

נקדם תוכניות חינוכיות של קבלה ופתיחות כלפי הקהילה הגאה, של חינוך למיניות בריאה ושל שוויון מגדרי, ניזום הקמת הוסטל חירום לנוער גאה, כולל התאמות ייעודיות עבור החברה הערבית-פלסטינית, נחייב הכשרות מותאמות לכלל עובדי העירייה, נשקיע בתרבות גאה מקומית, ונקדם מגוון מענים ייחודיים לקהילה הטרנסית.

14. הקהילה הגאה

נשקיע במוסדות התרבות העירוניים, נדאג להקמה של מוסדות תרבות חדשים, נפעל לביטול ההפרטה ההרסנית של התרבות בחיפה שהפכה אותה למוצר לעשירים בלבד, נגדיל באופן משמעותי את מערך התמיכות העירוני בתרבות, נחזק את מעמד האמנים והיוצרים בעיר, נגדיר סטטוס של "אמן יוצר" שיקנה הטבות ומעטפת עירונית מלווה ותומכת, נתקצב חיי תרבות ומופעי בידור לרווחת התושבים, נקדם תכנון מוטה תרבות, ונעודד חופש יצירה מוחלט.

15. תרבות, אמנות ויצירה

מחזירים את התקווה. מחזירים את חיפה לרוב העיר.

  • Instagram
  • Facebook
רוב העיר חיפה

נקדם מערך דמוקרטי כולל שדרכו כל תושבת ותושב יוכלו להביע את דעתם, להשפיע על המדיניות העירונית ולהיאבק על מה שחשוב להם. נגביר את הדמוקרטיה השכונתית ונעצים את וועדי השכונות, נייצר מודל חדשני של "אסיפות תושבים", נוביל חינוך לדמוקרטיה ושינוי חברתי, נחזק את היכולת של חברי המועצה לפעול ונייצר דמוקרטיה פנימית בתנועת רוב העיר.

1. דמוקרטיה עירונית

bottom of page